Kanınız da HAYAT var diyor ve her kan bağışı ile Talasemi hastalarına CAN bağışı oluyorsunuz.


Talasemi hastalığının tek tedavisi KAN transfüzyonu ile sağlanmaktadır ve zaman zaman gönüllü kan bağışçıları azalmakta hastalar gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç duymaktadır.

Sizlerde Talasemi hastalarımıza Kan Bağışçısı olmak istemez misiniz? Form’u doldurarak gönüllü olabilirsiniz.


Aşağıdaki form’u doldura bilirsiniz..