Derneğimiz için gönüllü olmak ister misiniz ?Dernek olarak faaliyetlerimiz de bizlere gönüllü olarak destek verebilecek kişilere ihtiyaç duymaktayız.


Talasemi hastalığının tek tedavisi KAN transfüzyonu ile sağlanmakta zaman zaman gönüllü kan bağışçıları azalmakta ve hastalar gönüllü kan bağışçısına ihtiyaç duymakta.


Tüm sağlıklı bireylerin duyarlı olarak derneğimize gönüllü olmalarını rica ediyoruz.