Talasemi ve Hemofili hastası engelli arkadaşlarımızın sosyal
hayattaki motivasyonlarını artırmak, karşılaştıkları zorlukları
yenmelerinde yardımcı olmak, çalışma hayatları ile ilgili gelecek
kaygılarını ortadan kaldırmak ve sağlıklı bireyler kadar hayata
tutuna bilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış, temelinde istihdam olan projemiz hayata geçirebilmek için uygun yer arayışındayız.